Assam History MCQ All Competitive Exam – অসম বুৰঞ্জী

অসম বুৰঞ্জী [Part 10]

1.  কোন চনৰ পৰা অসমত মাটিৰ ‘ম্যাদী পাট্টা’ আৰম্ভ কৰা হৈছিল ?

Join Telegram channel

1. মানৰ প্ৰথম অসম আক্ৰমণ হৈছিল –

উত্তৰঃ –  ১৮৯১ খ্ৰীষ্টাব্দত ।

2. অসমলৈ মান আনিছিল –

উত্তৰঃ – বদন বৰফুকনে ।

3. দিহিংগীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম –

উত্তৰঃ – চুহুংমুং  ( দিহিং নদীৰ পাৰত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে ) ।

4. খোৰা ৰজা –

উত্তৰঃ – চুখ্ৰাংফা ।

5. ভগনীয়া ৰজা –

উত্তৰঃ – জয়ধ্বজ সিংহ ।

6. বৰ্মন বংশৰ শ্রেষ্ঠ ৰজা –

উত্তৰঃ – কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ।

7. কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজাজন –

উত্তৰঃ – ভগদত্ত ( কৌৰৱ পক্ষৰ হৈ ) ।

8. বাণ ৰজাৰ ৰাজধানী –

উত্তৰঃ – শোণিতপুৰ ।

2 thoughts on “Assam History MCQ All Competitive Exam – অসম বুৰঞ্জী”

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Scroll to Top
adplus-dvertising